Kunstkameraden

Stichting De Cultuurkantine zet kunst en kunstenaars in voor de empowerment van jeugdigen die zich in een achterstandspositie bevinden en bevordert zo op positieve wijze hun interactie met de maatschappij en hun verdere ontwikkeling.

Ik heb als kunstenaar/kunstmentor tijdens ontmoetingen met diverse jongeren (zowel 1 op 1 als in groepsverband) gewerkt vanuit fotografie en ze geintroduceerd met mijn manier van aanpak. Elke jongere werkte toe naar een eindwerk, dat o.a. werd gepresenteerd in het Van Abbe Museum Eindhoven en Textiel Museum Tilburg.